CSAiU na FB
 
WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI

Rozdział III

3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, zgodnie z kierunkami specjalizacji biblioteki, wszelkiego typu źródeł informacji drukowanej oraz w postaci zapisu obrazu i dźwięku, ich przechowywanie, konserwacja i selekcja;

 • opracowywanie materiałów bibliotecznych (klasyfikowanie i katalogowanie) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu, informowanie użytkowników o zawartości zbiorów;

 • upowszechnianie czytelnictwa w środowisku Centrum;

 • udzielanie Czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;

 • prowadzenie oraz inspirowanie stosownie do potrzeb, działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, wychowawczej, popularyzacyjnej oraz instrukcyjno-metodycznej;

 • współpraca z innymi ośrodkami biblioteczno-informacyjnymi w zakresie wymiany międzybibliotecznej.

Rozdział IV

II. Zasady korzystania z działu zbiorów naukowych

1.Prawo do korzystania z działu zbiorów naukowych mają

 • żołnierze zawodowi, podchorążowie, słuchacze kursów, słuchacze PSZ;

 • pracownicy wojska zatrudnieni w CSAiU;

 • żołnierze zawodowi jednostek i instytucji przydzielonych na zaopatrzenie centrum;

 • emeryci i renciści wojskowi oraz żołnierze zawodowi innych jednostek i instytucji wojskowych za pisemną zgodą Komendanta Centrum;

 • biblioteki działające w resortowej i ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 
Licznik odwiedzin: 16057
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2019 All Rights Reserved