CSAiU na FB


Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 105 z dnia 22.04.2002 roku oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-157 z dnia 13 sierpnia 2002 roku, do dnia 30 września 2002 roku utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu z zadaniem:

 • szkolenia rezerw osobowych;

 • szkolenia kandydatów na podoficerów Wojsk Lądowych;

 • szkolenia kursów specjalistycznych podoficerów;

 • szkolenia specjalistów Wojsk Lądowych.

Organizacyjnie CSAiU przejęło obowiązki dydaktyczne Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema, Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki oraz 8 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych. W swojej działalności kontynuuje i wzbogaca dotychczasowe tradycje szkolnictwa artyleryjskiego oraz uzbrojenia i logistyki.

Początki szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu sięgają II Rzeczypospolitej.
Od 9 grudnia 1921r. ośrodkiem szkolenia i doskonalenia kadr artyleryjskich stał się Obóz Szkolny Artylerii w Toruniu, przekształcony w 1927 r. w Centrum Wyszkolenia Artylerii.

Służby uzbrojenia, które obok artylerii weszły w skład nowo powołanego toruńskiego Centrum. Początki szkolnictwa wojskowego uzbrojeniowców sięgają bowiem momentu zakończenia pierwszej wojny światowej. Toruńskie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema, stacjonujące w grodzie Kopernika, który już od XVII w. „stał artylerią”, posiada więc godne tradycje wojskowe, które kontynuuje i rozwija. Świadectwem tego jest między innymiprzyjęcie za patrona gen. Józefa Bema.

Toruńskie Centrum, które należy do jednostek „tradycją wyróżnionych” przyjęło za maksymę stwierdzenie Arystotelesa, że: „Pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości”. Buduje więc swoją teraźniejszość, korzystając z doświadczeń, a jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania, odpowiadające potrzebom i wysokim wymaganiom wojsk lądowych, Sił Zbrojnych RP i NATO.

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zostało sformowane Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach szkolnictwa wojskowego Wojsk Lądowych i rozlokowane w koszarach byłej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu. W myśl rozkazu organizacyjnego CSAiU przejęło tradycje bojowe oraz historyczne 22 jednostek i instytucji związanych ze szkolnictwem artylerii i uzbrojenia, a prezentowana odznaka nawiązuje swoją symboliką zarówno do ich tradycji, jak i wspaniałej historii artylerii polskiej, tym bardziej, iż większość kadr artylerzystów polskich, kształcono w Toruniu.

Zgodnie z decyzją nr 241/MON z 27 sierpnia 2003, CSAiU dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:

 • Szkoła Podchorążych Artylerii – Poznań (1919-1921)

 • Obóz Szkolny Artylerii – Toruń (1921-1927)

 • Centrum Wyszkolenia Artylerii – Toruń (1927-1939)

 • Szkoła Strzelania Artylerii – Toruń (1921-1939)

 • Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1923-1928)

 • Szkoła Podchorążych Artylerii – Warszawa (1928-1939)

 • Szkoła Podchorążych Artylerii – Francja (1939-1940)

 • Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wielka Brytania (1941)

 • Szkoła Podchorążych Artylerii – ZSRR (1942)

 • Oficerska Szkoła Artylerii – Chełm (1944-1945)

 • Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1945-1965)

 • Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1965-1967)

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1967-1994)

 • Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema – Toruń (1994-2002)

 • Centralna Szkoła Rusznikarska – Warszawa (1918-1921)

 • Centralna Szkoła Puszkarska – Warszawa (1920-1921)

 • Centralna Szkoła Zbrojmistrzów-Pirotechników – Warszawa (1920-1921)

 • Centralna Szkoła Składmistrzów – Warszawa (1920-1921)

 • Centralna Szkoła Zbrojmistrzów – Warszawa (1921-1939)

 • Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Bartoszyce (1949-1956)

 • Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Olsztyn (1957-1969)

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1970-1994)

 • Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1994-2002)


2020-08-15  - Święto Wojska Polskiego w garnizonie Toruń
2020-08-14  - Zakończenie kursu podoficerskiego
2020-08-12  - „Żołnierska pamieć”…
>> Czytaj dalej

GALERIA WIDEO

GALERIA FOTOGRAFIIKSIĘGA GOŚCI

Licznik odwiedzin:

82243

 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved