• CSAiU

  CEREMONIAŁ WOJSKOWY

  „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

  „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.
  Prezentuje on przebieg uroczystości organizowanych zgodnie z polską tradycją, zwyczajami i wymogami protokołu dyplomatycznego, ujednolica zasady ich organizacji oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie z uwzględnieniem przepisów zawartych w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Określa charakter tych uroczystości, wskazuje i systematyzuje sposoby ich organizowania i prowadzenia oraz nadaje im jednolitą formę organizacyjną.
  „Ceremoniał Wojskowy” nie ustala w sposób arbitralny wszystkich szczegółów organizowanych uroczystości. W uzasadnionych przypadkach ich organizatorzy, w uzgodnieniu z dowódcą, który wystawia wojskową asystę honorową, mogą wprowadzić zmiany wynikające przede wszystkim ze specyfiki jednostki (instytucji) wojskowej, miejsca i okoliczności realizowanych uroczystości, wykonywanych zadań szkoleniowych oraz możliwości i posiadanych środków.
  Opisuje przebieg uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, która może występować w zróżnicowanym składzie w zależności od charakteru uroczystości, miejsca jej przebiegu oraz rangi.


  CSAiUCEREMONIAŁ WOJSKOWY

Aktualności

 • 2018-09-28
  Uroczyste wręczenie broni

  Podczas uroczystego apelu w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 28 września 2018 roku, 260 elewów III turnusu służby przygotowawczej otrzymało podstawowy atrybut żołnierza – karabinek AKMS. Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  Czytaj więcej na tej stronie.
  Galerię można znaleźć na tej stronie.

  2018-09-28
  Pożegnanie z Centrum

  28 września w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Roberta Sawickiego oraz st. szer. Michała Sydorowicza, kończących służbę wojskową.
  Czytaj więcej na tej stronie.
  Galerię można znaleźć na tej stronie.

 • bootstrap business template
  Odwiedziło nas:
  1718 osób

Szukaj nas:

DOWÓDCA GARNIZONU
87-100 TORUŃ
ul. Sobieskiego 36
Telefon:   + 48 261 432 100
Telefon:   + 48 261 432 105
Email: d.adamczyk@csaiu.torun.pl
Email: r.zielinski@csaiu.torun.pl
Link: www.csaiu.torun.pl

Portale społecznościowe