CSAiU na FB
 
   

2020-08-15  - Święto Wojska Polskiego w garnizonie Toruń
2020-08-14  - Zakończenie kursu podoficerskiego
2020-08-12  - „Żołnierska pamieć”…
>> Czytaj dalej


GALERIA WIDEO

GALERIA FOTOGRAFII
SMAiM
SMAiM
ZZWP
ZZWP 


KSIĘGA GOŚCI

Licznik odwiedzin:

9019

Historia
W 1920 r. zaczęto formować na terenie Torunia oddziały armii ochotniczej składające się z jazdy, piechoty i artylerii. Do dnia 5.08.1920 r. ćwiczono żołnierzy za pomocą karabinów pożyczonych z 15 pułku ułanów. Na front pomorski pułk wymaszerował 12.08.1920 r. w sile 878 żołnierzy i 350 koni przez Toruń do Golubia- Dobrzynia.
Po zajęciu Pomorza przez władze polskie w początkach 1920 r. na siedzibę dowództwa Oddziału Generalnego Pomorza wyznaczono Grudziądz. Pod koniec 1921 r. przeniesione zostało do Torunia Szefostwo Artylerii i Służby Uzbrojenia. Bezpośœrednio podległymi Szefa Artylerii były: 8 p.a.c., Okręgowe Zakłady Uzbrojenia Nr VIII i poligony toruńskie. Z dniem 28 listopada 1918 r. w Toruniu utworzono Szkołę Marynarki Wojennej.
Pierwszego czerwca 1923 r. marszałek J. Piłsudski powołał do życia Oficerską Szkołę Artylerii, która w 1928 r. przemianowana została na Szkołę Podchorążych Artylerii. W 1919 r. na terenie Torunia powstał 63 Pułk Piechoty Toruńskiej. W lutym 1920r. po zajęciu Pomorza przez Wojsko Polskie, w Toruniu powstał Ośrodek Szkolenia Obserwatorów Lotniczych. W 1924 r. został utworzony 4 pułk lotniczy (lotnisko w Toruniu).
W marcu 1945r. powołano do życia OSA, która w 1965r. w związku z wprowadzeniem nowego sprzętu rakietowego przemianowana została na OSWRiArt. Natomiast w 1967 r. otrzymała status wyższej uczelni (WSOWRiArt.). W 1994 r. przemianowana została na WSO im. gen. J. Bema, a następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.12.2001r. rozwiązana 30 wrzeœśnia 2002 roku. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 105 z dnia 22.04.2002 roku oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-157 z dnia 13 sierpnia 2002 roku, do dnia 30 września 2002 roku utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved