CSAiU na FB
Komendant CSAiU


płk Remigiusz ZIELIŃSKI

Tel. +48 261-43-21-00

Pułkownik Remigiusz Zieliński jest absolwentem toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1994 roku.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu startowego w 18 Pułku Rakiet. W jednostce tej do 1998 roku zajmował kolejno stanowiska dowódcy baterii startowej i oficera operacyjnego sztabu pułku.
Od 1998 roku służył w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii jako oficer operacyjny i następnie szef sekcji operacyjnej sztabu brygady.
W tym czasie ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe. W 2010 roku został skierowany na Kurs Operacyjno-Taktyczny w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu którego objął stanowisko dowódcy dywizjonu dowodzenia w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii.
W latach 2012-2014 dowodził 3 dywizjonem artylerii rakietowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
Od maja do listopada 2013 roku dowodził XXVIII zmianą PKW KFOR w Kosowie.
W latach 2014–2015 pułkownik Zieliński ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w Akademii Obrony Narodowej i po powrocie do 23 Śląskiego Pułku Artylerii objął czasowo stanowisko Zastępcy Dowódcy pułku.
W grudniu 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu.
W roku 2018 objął stanowisko Dowódcy 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, a następnie w styczniu 2019 roku został Szefem Wojskowego Centrum Geograficznego.
W listopadzie 2019 roku objął obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu.
 
 
Licznik odwiedzin:
7855
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved