CSAiU na FB

ARCHIWUM wiadomości dostępne za zgodą Komendanta CSAiU


FirstPrevStrona 1 z 66NextLast
2018-01-12
Odprawa rozliczeniowo – zadaniowa Inspektora Szkolenia DG RSZ
2018_01_12

W dniach 11-12 styczeń w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyła się odprawa rozliczeniowo – zadaniowa Inspektora Szkolenia DG RSZ.
Odprawę prowadził w imieniu Inspektora Szkolenia Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego płk dypl. Włodzimierz CHUPKA. Udział w niej wzięli Szefowie Wydziałów Inspektoratu Szkolenia DG RSZ, Komendanci Centrów Szkolenia, Szkół Podoficerskich oraz Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Podczas odprawy wskazano kierunki do dalszej działalności w 2018 roku oraz rozliczono z wykonanych zadań w 2017 r. Dużo czasu poświęcono omówieniu zasad praktycznej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych w centrach szkolenia.
Postawione przed odprawa cele i zadania zostały w jej trakcie zrealizowane w 100 %.

Tekst: mjr Ireneusz BANDURA
Zdjęcia:plut. Mariusz GÓRSKI
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
2018-01-10
Wręczenie broni
2018_01_10

W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia dnia 10 stycznia, podczas pierwszego uroczystego apelu, inaugurującego nowy rok szkoleniowy, wręczono broń szeregowym elewom. Rozpoczęli oni szkolenie w ramach tegorocznego I turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Czteromiesięczna służba w CSAiU jest dla nich szansą i przepustką do kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych.
Komendant Centrum, płk Dariusz ADAMCZYK, powitał nowo przybyłych elewów oraz przedstawił kierowniczą kadrę Centrum. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że broń, którą otrzymują to symbol walki, bezpieczeństwa, żołnierskiej dyscypliny i męstwa. Zachęcił jednocześnie szeregowych do sumiennej nauki i jak najlepszego wykorzystania wiedzy, którą przekazywać będą im dowódcy i instruktorzy.
Szkolenie I turnusu będzie trwać 4 miesiące. Pierwsze 3 miesiące będą realizować swoje szkolenie w Ośrodku Szkolenia Podstawowego podczas, którego będą uczyć sie żołnierskiego rzemiosła z taktyki ogólnej, szkolenia strzeleckiego, regulaminów i taktyki rodzajów wojsk. Ostatni 4 miesiąc szkolenia odbędą w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego gdzie będą szkoleni tylko i wyłącznie w wyznaczonej im specjalności wojskowej.
Jednym z najważniejszych dni w służbie elewów będzie uroczysta przysięga wojskowa, którą złożą w dniu 2 lutego 2018 r.

Tekst: mjr Ireneusz BANDURA
Zdjęcia:plut. Mariusz GÓRSKI
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
2018-01-09
Nowi żołnerze w Centrum
2018_01_09

Początek roku to czas zmian w życiu każdego człowieka. Wszyscy stawiają przed sobą nowe zadania, postanowienia czy wyzwania. Ci, którzy postanowili założyć mundur i związać swą przyszłość z wojskiem, rozpoczęli czteromiesięczne szkolenie w ramach służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
Zaraz po przybyciu do koszar CSAiU szeregowi elewi przeszli „ścieżkę”, dzięki której przeistoczyli się z cywila w żołnierza. Otrzymali przydziały do poszczególnych pododdziałów, zostali umundurowani i wyposażeni w przedmioty codziennego użytku niezbędne podczas szkolenia. Od razu rozpoczął się dla nich okres intensywnego szkolenia. Początkowym jego etapem będzie nauka podstawowych umiejętności, której zwieńczeniem będzie złożenie uroczystej przysięgi wojskowej.
Przez pierwsze trzy miesiące elewi szkolić się będą w ramach Ośrodka Szkolenia Podstawowego CSAiU. W tym czasie będą zapoznawali się z podstawowymi uregulowaniami służby wojskowej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania każdego żołnierza, regulaminami wojskowymi i musztrą. Będą również uczestniczyć w zajęciach poligonowych, takich jak taktyka i szkolenie strzeleckie. Ponadto będą szkoleni z zakresu prawa wojskowego i kształcenia obywatelskiego, czego przejawem będą spotkania m.in. z przedstawicielami prokuratury i żandarmerii wojskowej. Ostatni, czwarty, miesiąc szkolenia elewi spędzą w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego, gdzie będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w wybranych specjalnościach wojskowych – w większości typowo artyleryjskich.
Na zakończenie służby przygotowawczej, szeregowi elewi będą podpisywali kontrakty w określonych specjalnościach wojskowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Najlepsi z nich mają również szansę na zawodową służbę w armii, jeśli tylko wykażą się odpowiednimi umiejętnościami.
Wszystkim nowo przyjętym elewom życzymy osiągania jak najlepszych wyników podczas czteromiesięcznego szkolenia w toruńskim Centrum i spełnienia marzeń związanych z przyszłą służbą w polskiej armii.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

Bw
2018-01-02
Kolejni podoficerowie z CSAiU stają sie kandydatami na oficerów
2018_01_02

W dniu 2 stycznia 2018 r. uroczyście skierowaliśmy /mając nadzieję, ze nie pożegnaliśmy/ siedmiu podoficerów do Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Po pomyślnym zdaniu egzaminów oraz pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
st. chor. szt. Tadeusz SCHREIBER
st. chor. Michał CHODOROWSKI
st. chor. Dariusz SIEMIENIECKI
chor. Jacek WALENCIAK
plut. Arkadiusz GRUSZKA
plut. Łukasz SKARBOWSKI
st. kpr. Maciej HERING
zostali zakwalifikowani na sześciomiesięczne Studium Oficerskie.
Żegnając odchodzących podoficerów Komendanta CSAiU wyraził nadzieję, że po pomyślnie skończonym Studium w dniu 15 lipca 2018 r. będzie mógł powitać w toruńskim centrum nowych oficerów. I właśnie z ta nadzieją skierowaliśmy naszych kolegów na Studium Oficerskie. Życzymy im pomyślnego zdania wszystkich egzaminów i promocji na pierwszy stopień oficerski.

Tekst: mjr Ireneusz Bandura
Zdjęcia: kpr. Mariusz GÓRSKI
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
FirstPrevStrona 1 z 66NextLast
Licznik odwiedzin: 367073
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2018 All Rights Reserved