CSAiU na FB

ARCHIWUM wiadomości dostępne za zgodą Komendanta CSAiU


FirstPrevStrona 1 z 97NextLast
2020-08-15
Święto Wojska Polskiego w garnizonie Toruń
2020-08-15

W dniu 15 sierpnia żołnierze Wojska Polskiego obchodzą swoje święto. Wojewódzkie obchody 100. Rocznicy Obrony Włocławka i Święta Wojska Polskiego odbyły się we Włocławku na Placu przed Bazyliką Katedralną p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsza część uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego miała miejsce już w dniu 14 sierpnia w Parku Miejskim na Bydgoskim przedmieściu w Toruniu, gdzie w uroczystości odsłonięcia Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych udział wziął Dowódca Garnizonu Toruń oraz żołnierze Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Druga, główna część obchodów najważniejszego święta dla każdego żołnierza, połączona z Wojewódzkimi Obchodami 100. Rocznicy Obrony Włocławka 1920 r. rozpoczęła się w dniu 15 sierpnia o godz. 9.30 złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920 r. przy asyście wojska. O godz.10.30 rozpoczął się uroczysty apel na Placu przed Bazyliką Katedralną p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Toruń odegrano hymn i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie Dowódca Garnizonu Toruń, płk Remigiusz Zieliński, wręczył akty mianowania awansowanym żołnierzom oraz medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” odznaczonym żołnierzom, po czym sam odebrał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
Później swoje wystąpienia wygłosili Dowódca Garnizonu Toruń, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Włocławka oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, po czym został odczytany list od Ministra Obrony Narodowej skierowany do uczestników obchodów z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Apel pamięci odczytał Komendant Garnizonu Toruń mjr Ireneusz Bandura, a żołnierze kompanii honorowej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oddali salwę honorową. Na koniec Orkiestra Wojskowa z Torunia odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Po zakończeniu uroczystości z ceremoniałem wojskowym, w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy oprawie Orkiestry Wojskowej z Torunia i przy udziale asysty honorowej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej JE ks. Bpa Wiesława Meringa odbyła się uroczysta msza święta. Po zakończeniu tej części obchodów Orkiestra Wojskowa z Torunia, kompania honorowa toruńskiego Centrum wraz z pocztami sztandarowymi, harcerze, grupa rekonstrukcyjna oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Włocławka, przedefiladowali ulicami miasta.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na ich artystyczno-rozrywkową część. Oprócz statycznego pokazu sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu CSAiU w Toruniu oraz innych jednostek garnizonu, można było oglądać przepływ łodzi wioślarskich Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i łodzi Wód Polskich z flagą przez Wisłę. Ponadto można było zobaczyć miasteczko pokazowe grup rekonstrukcyjnych, inscenizację Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Młodzi w obronie Włocławka” oraz wysłuchać koncertu patriotycznego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz Kapeli z Szaconkiem.

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
2020-08-14
Zakończenie kursu podoficerskiego
2020-08-14

14 sierpnia na placu apelowym Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenie świadectw słuchaczom kursu podoficerskiego.
Na zbiórce 202 słuchaczy szkolenia modułu stacjonarnego bazowego kursu podoficerskiego otrzymało świadectwa jego ukończenia.
Świadectwa wręczył Zastępca Komendanta CSAiU, Szef Wydziału Dydaktycznego oraz Komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.
Na zakończenie szkolenia w CSAiU wszyscy szkoleni w dniach 11-12 sierpnia przystąpili do egzaminów. Sprawdzono ich sprawność fizyczną, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które mogli zaprezentować występując w roli instruktora podczas prowadzenia zajęć.

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
2020-08-12
„Żołnierska pamieć”…
2020-08-12

Przed zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego w ramach akcji „Żołnierska Pamięć”, żołnierze z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pojawili się w miejscach wiecznego spoczynku żołnierzy w Garnizonie Toruń.
Uczestnictwo w oddaniu czci przed pomnikami jest wyrażeniem hołdu wszystkim poległym za wolność Ojczyzny, jak również tym, którzy zmarli lub zginęli w czasie pełnienia służby, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.
Żołnierze oraz pracownicy RON Centrum wzięli udział w przedsięwzięciach związanych z programem „Żołnierska Pamięć”. Pojawiali się oni na nekropoliach i przy pomnikach w toruńskim garnizonie. Zapalone przez nich symboliczne znicze oznaczają, iż pamięć o osobach, które już odeszły jest wciąż żywa w naszych sercach.
Groby odwiedzimy jeszcze w dniach 13 i 14 sierpnia wraz z członkami Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

BW
2020-07-24
Odznaczeni strażacy.
2020-07-24

W dniu 21 lipca br. w jednym z kompleksów wojskowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy ppłk mgr Tomasz Paprocki wraz z Komendantem Centrum odznaczyli żołnierzy-strażaków z CSAiU Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
Wyróżnionym żołnierzom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

***

Odznaka zgodnie z rozporządzeniem może być nadana w szczególności za:
- wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Osoba wyróżniona otrzymuje Odznakę i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach. Rozporządzenie określa okres pomiędzy przyznaniem wyższych stopni odznaki. Wyjątek stanowi nadanie odznaki osobom, które wykazały ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia: Sekcja Wychowawcza CSAiU
Zdjęcia można obejrzeć na tej stronie.

JK
FirstPrevStrona 1 z 97NextLast
Licznik odwiedzin: 505433
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved