CSAiU na FB

CSAiU im. gen. J. Bema
współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznymi


Współpraca jednostek i instytucji Wojsk Lądowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Wojsk Lądowych. Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży. Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.)
Tekst jednolity (opracowany przez Oddział Wychowawczy Dowództwa Wojsk Lądowych) Decyzji 187/MON.

DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia.
Porozumienia o współpracy:
Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:
  1. Określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
  2. Angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji Wojsk Lądowych (resortu obrony narodowej).
Szablon porozumienia o współpracy
PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2020 ROKU
Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy.
CSAiU podpisało umowy o współpracy z następującymi instytucjami:
 

Kilknij w link, aby zapoznać się z umowami o współpracy.

 
 
 
 
 
 

2020-08-15  - Święto Wojska Polskiego w garnizonie Toruń
2020-08-14  - Zakończenie kursu podoficerskiego
2020-08-12  - „Żołnierska pamieć”…
>> Czytaj dalej

GALERIA WIDEO


GALERIA FOTOGRAFIIKSIĘGA GOŚCI

Licznik odwiedzin:

11870

MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved