CSAiU na FB
Ośrodek Szkolenia
Połączonego Wsparcia Ogniowego

ZADANIA

 1. Ośrodek Szkolenia Połączonego Wsparcia Ogniowego, którym kieruje Komendant Ośrodka jest komórką wewnętrzną CSAiU podległą bezpośrednio Komendantowi Centrum.
 2. Ośrodek Szkolenia Połączonego Wsparcia Ogniowego realizuje zadania związane z procesem szkolenia (kształcenia) słuchaczy oraz kadry zawodowej Centrum w zakresie Połączonego Wsparcia Ogniowego – na podstawie rozkazów i wytycznych przełożonych, programów szkolenia (kształcenia) oraz planów szkolenia.
 3. Do zadań Ośrodka Szkolenia Połączonego Wsparcia Ogniowego należy:
  • realizacja programów szkolenia (kształcenia) z zakresu Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • uczestnictwo w opracowaniu programów szkolenia (kształcenia) w obszarze przedmiotów realizowanych przez Ośrodek;
  • realizacja teoretycznego i praktycznego szkolenia szefów zespołów koordynacji wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu z zakresu procedur Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • realizacja teoretycznego i praktycznego szkolenia szefów zespołów koordynacji wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu z zakresu procedur Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • realizacja teoretycznego i praktycznego szkolenia Obserwatorów Ognia Połączonego – OOP z zakresu procedur Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • realizacja teoretycznego i praktycznego szkolenia pilotów samolotów i śmigłowców z zakresu współdziałania w ramach Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • prowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia funkcyjnych Morskiej Jednostki Rakietowej z zakresu współdziałania w ramach Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • realizacja teoretycznego i praktycznego szkolenia operatorów BSP z zakresu współdziałania w ramach Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • prowadzenie części praktycznej kursu doskonalącego dla szefów zespołów koordynacji wsparcia ogniowego na szczeblu brygada/dywizja realizowanego w ASzWoj;
  • realizacja praktycznego szkolenie słuchaczy studiów licencjackich i magisterskich WSO z zakresu artylerii (procedura wezwania wsparcia ogniowego w relacji międzynarodowej - Call For Fire) i Połączonego Wsparcia Ogniowego;
  • szkolenie dowódców pododdziałów ogólnowojskowych batalion/kompania z zakresu procedur i sposobów działania TZKOP (JTAC), SOOP (FiST), OOP (JFO);
  • realizacja szkolenia w ramach modułu symulacji:
  • uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów planistycznych Centrum;
  • prowadzenie obowiązującej ewidencji szkoleniowej i pomocniczej zgodnie z wytycznymi przełożonych oraz koordynatora narodowego programu JFO, a także zgodnie z ratyfikowanym "JCAS AP Memorandum of Agreement 2004-3 (Joint Fire Observer)";
  • utrzymywanie standardów nauczania pozwalających na zdobycie i zachowanie akredytacji ośrodka udzielanej przez JFO Standarization Team Joint Fire Support (JFS) Executive Steering Committee’s (ESC).

 
 • Home
 • Zadania
 • Teraźniejszość
 • Kontakt
 

Licznik odwiedzin: 4084
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2021 All Rights Reserved