CSAiU na FB
Zastępca Komendanta CSAiU


ppłk Roman PIOTROWSKI

Tel. +48 261-43-21-05

Podpułkownik Roman Piotrowski jest absolwentem toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1989 roku.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu w WSO im. gen. J. Bema. W jednostce tej do 2005 roku zajmował kolejno stanowiska dowódcy plutonu, instruktora i wykładowcy.
W tym czasie ukończył studia magisterskie na WSP w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W latach 2005-2007 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.
W roku 2012 służył w XI zmianie Polskiego Kontyngentu wojskowego w Afganistanie.
W latach 2002-2018 ppłk Roman PIOTROWSKI pełnił różne funkcje w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
W grudniu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu.
 
 
Licznik odwiedzin:
6244
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved