O Zespole facebook

Witaj!

Historia Informatyki w naszej jednostce sięga 1968 roku.

Obok znajdziesz dane wszystkich żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, którzy przewinęli się przez Zespół Informatyki.
Zapraszamy.

Projekty

Projekty

Aktualne projekty ZI CSAiU,


Aktualności

 • bootstrap business template
  Uruchomiliśmy nową wersję strony www ZI...
  14 marzec 2016
 • bootstrap business template
  Wkrótce ZI zmieni swoją strukturę organizacyjną...
  28 luty 2016

Zespół Informatyki CSAiU

business templates

Zespół Informatyki realizuje zadania związane z prowadzeniem działań eksploatacyjnych, projektowo-wdrożeniowych i usługowych w dziedzinie wykorzystania urządzeń i programów informatycznych.

Do zadań Zespołu Informatyki należy:
- Planowanie przedsięwzięć informatyzacji Centrum i szkolenia doskonalącego z informatyki dla kadry Centrum.
- Wdrażanie nowych systemów informatycznych.
- Wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych.
- Opracowywanie systemów informatycznych.
- Administrowanie sieciami informatycznymi.
- Organizowanie szkolenia uzupełniającego z zakresu informatyki dla kadry Centrum.


 • KADRA ZESPOŁU INFORMATYKI

  Poniżej kadra i pracownicy wojska, którzy pracowali w Zespole informatyki.........
 • Pracownicy

  OŚRODEK OBLICZENIOWY - ZAKŁAD INFORMATYKI

  Kierownik Ośrodka Obliczeniowego - Zakładu Informatyki:
  • mjr dypl. (płk doc. dr) Klemens STACHOWIAK - 06.01.1968-05.12.1973
  • mjr mgr inż. (płk mgr inż.) Dionizy - Henryk BOBER - 06.12.1973-28.02.1974
  • mjr dypl. (ppłk dr) Zdzisław BATOŹYŃSKI - 0l.03.1974-26.03.1975
  • płk dypl. Stanisław KOPACZ - 27.03.1975-11.01.1990
  • mjr mgr inż. (ppłk mgr inż.) Tadeusz KREFT - 11.01.1990-17.09.1994
  Starszy programista - wykładowca:
  • mjr dypl. (ppłk dr) Zdzisław BATOŻYSKI - 1969-1979
  • kpt. mgr inż. (ppłk mgr inż.) Tadeusz KREFT - 1979-1985
  Starszy technolog:
  • kpt. mgr inż. (ppłk mgr inż.) Tadeusz KREFT - 1985-1990
  • ppłk inż. Andrzej KLAJBOR – 1994
  Technolog:
  • mł. chor. (chor.) Wiesław WITEK - 1985-1989
  • mł. chor. Mirosław GÓRCZYŃSKI - 1989-1992
  • st. chor. Wojciech PRYCZEK - 1992–1994
  Operator - konserwator:
  • ppor. (ppłk inż.) Andrzej KLAJBOR - 1967–1974
  Inżynier eksploatacji:
  • mjr mgr inż. (płk mgr inż.) Henryk BOBER - 1969-1974
  • kpt. (ppłk inż.) Andrzej KLAJBOR - 1974-1985
  Starszy inżynier - wykładowca:
  • ppłk inż. Andrzej KLAJBOR - 1985–1993
  Starszy projektant:
  • mjr mgr inż. (ppłk mgr inż.) Piotr FALKIEWICZ - 1985-1989
  • mjr mgr inż. Wojciech KALISIEWICZ - 1990-1991
  Projektant:
  • ppor. mgr inż. (por. mgr inż.) Artur CHARZYŃSKI - 1991-1993
  • ppor. mgr inż. Dariusz BONCLER – 1994
  Starszy programista - wykładowca:
  • por. mgr inż. (ppłk dr) Tadeusz PAWŁOWSKI - 1976-1983
  • por. mgr inż. (ppłk mgr inż.) Wojciech KALISIEWICZ - 1984–1990
  Programista:
  • kpt. inż. (ppłk inż.) Jan HUNSIA - 1969-1979
  • ppor. mgr inż. (por. mgr inż.) Ryszard ROKITA - 1984-1990
  • ppor. mgr inż. Dariusz BONCLER - 1992-1993
  • mgr Andrzej FRANEK - 1987-1994
  Operator:
  • pani Zofia KRZECZKOWSKA - 1987–1990
  Starszy technik:
  • mł. chor. (chor. sztab.) Paweł BARTCZAK - 1979–1994
  • mł. chor. (chor. sztab.) Zbigniew KUBICKI - 1985–1994

 • Pracownicy

  ZAKŁAD INFORMATYKI (01.01-30.09.1994)

  Kierownik Zakładu - adiunkt:
  • ppłk mgr inż. Tadeusz KREFT
  Starszy technolog:
  • ppłk inż. Andrzej KLAJBOR
  Starszy wykładowca:
  • ppłk mgr inż. Wojciech KALISIEWICZ
  Projektant:
  • ppor. mgr inż. Dariusz BONCLER
  Starszy technik - konserwator:
  • chor. sztab. Paweł BARTCZAK
  • chor. sztab. Zbigniew KUBICKI
  Technolog:
  • st. chor. Wojciech PRYCZEK
  Programista:
  • mgr Andrzej FRANEK

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (01.10.1994-30.09.1997)

  Kierownik Zespołu:
  • ppłk mgr inż. Tadeusz KREFT
  Starszy projektant:
  • por. mgr inż. Dariusz BONCLER
  Projektant:
  • mjr mgr inż. Wiesław CHWIAŁKOWSKI
  Elektronik:
  • kpt. inż. Bogdan WICZANOWSKI
  Starszy technik konserwator:
  • st. chor. sztab. Zbigniew KUBICKI
  Inżynier:
  • ppłk. inż. Andrzej KLAJBOR
  Starszy wykładowca:
  • ppłk mgr inż. Wojciech KALISIEWICZ

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (01.10.1997-01.10.2002)

  Kierownik Zespołu:
  • ppłk Romuald SOBOLEWSKI
  Starszy Wykładowca
  • ppłk mgr inż. Wojciech KALISIEWICZ
  Inżynier/Elektronik:
  • kpt. mgr inż. Bogdan WICZANOWSKI od 2002 – wykładowca
  Technolog:
  • mjr mgr inż. Wiesław CHWIAŁKOWSKI
  Starszy technik - konserwator:
  • chor. sztab. Zbigniew KUBICKI
  Konstruktor:
  • por. mgr inż Dariusz HARASIEMIONEK (od 25.04.2000 - projektant)
  Inżynier:
  • por. mgr inż Wojciech PRYCZEK (od 6.06.2000 - starszy projektant)

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (01.10.2002-31.03.2010)

  Kierownik:
  • kpt. mgr inż. Wojciech PRYCZEK
  Programista:
  • por inż. Paweł GRUNT
  Wykładowca:
  • kpt. mgr inż. Bogdan WICZANOWSKI
  Starszy technik:
  • st.chor. sztab. Paweł BARTCZAK – od 2006 podoficer specjalista
  • st.chor. sztab. mgr Zbigniew KUBICKI – od 2006 podoficer specjalista

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (01.04.2010 - 20.03.2016)

  Kierownik:
  • kpt. mgr inż. Bogdan WICZANOWSKI
  Wykładowca:
  • kpt. mgr inż. Tomasz CZAPSKI - od 01.10.2010
  Starszy technik:
  • st.chor. sztab. Paweł BARTCZAK – od 2006 podoficer specjalista
  • st.chor. sztab. mgr Zbigniew KUBICKI – od 2006 podoficer specjalista
  Technik
  • pani Justyna KOSIŃSKA - od 02.01.2014

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (21.03.2016 - 30.01.2017)

  Kierownik:
  • kpt. mgr inż. Bogdan WICZANOWSKI
  Wykładowca:
  • kpt. mgr inż. Tomasz CZAPSKI
  Podoficer specjalista:
  • st.chor. sztab. Paweł BARTCZAK
  • st.chor. sztab. mgr Zbigniew KUBICKI
  Starszy instruktor:
  • st. chor. szt. Krzysztof ŻMUDA
  Technik:
  • pani Justyna KOSIŃSKA - od 02.01.2014

 • Pracownicy

  ZESPÓŁ INFORMATYKI (31.01.2017 - )

  Kierownik:
  • kpt. mgr inż. Bogdan WICZANOWSKI
  Podoficer specjalista:
  • st.chor. sztab. inż. Dariusz STAŃCZYC
  • st.chor. sztab. Dominik JANOWSKI
  Technik:
  • pani Justyna KOSIŃSKA

ZESPÓŁ INFORMATYKI

ZI

Aktualności

 • bootstrap business template
  Nowa strona ZI
  Uruchomiliśmy nową wersję strony www ZI...
  14 marzec 2016
 • bootstrap business template
  Struktura
  Wkrótce ZI zmieni swoją strukturę organizacyjną...
  28 luty 2016
 • bootstrap business template
  Odwiedziło nas:
  34120 osób

Szukaj nas:

CSAiU
87-100 TORUŃ
ul. Sobieskiego 36
Telefon:   + 48 261 432 246
Telefon:   + 48 261 432 266
Email: zi@csaiu.torun.pl
Link: www.csaiu.torun.pl

Portale społecznościowe
 

© BW CSAiU 2006-2019 All Rights Reserved